LINAS, LABORATORI D'ANÀLISIS I ASSESSORAMENT

 

LINAS SLU forma part d’un grup europeu de Laboratoris d’anàlisi i assessorament amb més de 40 anys d’experiència en el sector.

Fundada l’any 2006, ubicada a la província de Girona i liderada per tècnics multidisciplinaris, centrant l’activitat en els anàlisis d’aliments, aigües i productes farmacèutics.

El laboratori consta de dues plantes de 1000m² cada una, on trobem diferents departaments d’anàlisi així como la instrumentació necessària per poder oferir un ampli ventall d’anàlisis.

A la planta principal hi trobem la zona de recepció i registre de mostres al sistema LIMS, el qual gestiona el seguiment en el procés d’anàlisi i la traçabilitat de totes les mostres que entren al laboratori. En aquesta mateixa planta trobem els despatxos del Departament Tècnic, Direcció, i Laboratori de Microbiologia. La planta superior es troba destinada al Departament Fisicoquímic, Instrumental i Ambiental, destinats a realitzar els anàlisis  fisicoquímics sobre aliments, aigüesproductes farmacèutics i cosmètics. A més, disposem de dues càmeres frigorífiques, un congelador i una sala a temperatura ambient, totes elles amb temperatura controlada per emmagatzemar totes les mostres.

 

Per què escollir el Laboratori LINAS SLU com el soci analític?

 

  • Proximitat: Laboratori polivalent i multidisciplinari que tracta de forma personalitzada les seves necessitats analítiques, oferint la màxima proximitat i facilitant el seguiment de les mostres analitzades i els seus resultats.
  • Seguretat: Interpretació dels resultats i assessorament post-anàlisi per tècnics experts.
  • Capacitat de reacció: La constant innovació i la política de millora continuada ens permet assegurar temps d’entrega de resultats molt reduïts i la capacitat de poder absorbir sobrecàrregues imprevistes de treball, sense perdre mai la fiabilitat ni la qualitat dels nostres anàlisis.
  • Fiabilitat: Reconeixement a nivell internacional, acreditats per ENAC en un elevant número d’assajos.
  • Organització: Adequada gestió i assegurament de la traçabilitat de les dades analítiques gràcies a la plataforma LIMS (Laboratory Informations Management System).
  • Qualitat: Experiència en moltes matrius, basada en més de 35 anys de controls alimentaris. A més el laboratori participa periòdicament en diferents programes internacionals d’anàlisis interlaboratoris per els diferents paràmetres, assegurant així un control de qualitat extern, al poder comparar els propis resultats amb d’altres, de diferents laboratoris participants.

     

Nº 801/LE1594: Assajos fisicoquímics i microbiològics d'aliments

Nº 801/LE1601: Assajos en el sector mediambiental

LINAS 03

LINAS 03

Top