AMPLIEM EL NOSTRE ABAST D’ACREDITACIÓ ENAC

NOVETATS LEGISLATIVES

MAIG 2023

 

GENER 2023

 

 • Real Decreto 2/2023, de 10 de enero,  pel que es modifiquen el Real Decreto 1798/2010, de 30 de desembre, pel que es regula l'exportació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de manantial envasades pel consum humà, i el Real Decreto 1799/2010.

 

JUNY 2022

 

DESEMBRE 2020

 

NOVEMBRE 2019

 • Recomanació (UE) 2019/1888 de la Comissió de 7 de novembre de 2019 relativa al control de la presència d'acrilamida en determinats aliments (DOUE 11 novembre).

 

MARÇ 2019

 • Nova guia del registre general sanitari (Revisió 10):

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/Guia_RGSEAA.pdf

 

FEBRER 2019

 • Reglament (UE) 2019/229 de la Comissió de 7 de febrer de 2019 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2073/2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, pel que fa a determinats mètodes, al criteri de seguretat alimentària per a Listeria monocytogenes en les llavors germinades i als criteris d'higiene dels processos i de seguretat alimentària relatius als sucs de fruites i hortalisses no pasteuritzats (llestos per al consum) (Va entrar en vigor als vint dies de la seva publicació en el DOUE) (DOUE febrer 8).

Recentment el laboratori ha estat auditat per ENAC i el resultat ha estat un èxit. LINAS manté i amplia l'abast d'acreditació d'ENAC segons la norma UNE EN-ISO / IEC 17025: 2017. Tan sols uns mesos després de l'última ampliació, ara el Laboratori ja compta amb 9 paràmetres més acreditats  i amb 2 paràmetres on s’han ampliat les matrius acreditades.

L’expedient LE/1594, corresponent a assaigs fisicoquímics i microbiològics de productes agroalimentaris, s’ha ampliat amb els següents paràmetres acreditats:

 • Departament de Microbiologia:
  • Fongs i llevats en tot tipus d’aliments, mitjançant mètode intern basat en Symphony agar BKR 23/11-12/18
  • Bacillus cereus presumptius en tot tipus d’aliments, mitjançant la norma UNE-EN ISO 7932.
  • Listeria spp. hem ampliat les matrius acreditades i ara ja podem oferir aquesta anàlisi acreditada en tot tipus d’aliments, tant pel que fa al recompte en placa com a la investigació.
 • Departament de Fisicoquímica:
  • ​​​​​​​pH ampliat a carns i derivats, pel que ara ja podem oferir aquest paràmetre acreditat en un gran rang de matrius alimentàries mitjançant mètode intern basat en la norma ISO 2917.
  • Sulfits acreditats en carns i derivats, en peixos, crustacis i mol·luscs, en fruits secs i en fruita dessecada, mitjançant mètode de Monier – Williams optimitzat (mètode basat en UNE-EN 1988-1).

D’aquesta manera, el laboratori suma 4 nous paràmetres acreditats i 2 paràmetres amb matrius ampliades pel que fa a assaigs en productes agro-alimentaris.  

 

L’expedient LE/1601, corresponent a assaigs en el sector mediambiental, també s’ha ampliat de forma significativa amb els següents paràmetres:

 • Departament d’Instrumentació:
  • Clorurs i nitrats en aigües residuals, mitjançant cromatografia iònica amb detector de conductivitat (Mètode intern basat en ISO 10304-1).
 • Departament de Medi Ambient:
  • pH, en aigües continentals, mitjançant mètode intern basat en NF EN ISO 10523:2012.
  • Conductivitat, en aigües continentals, mitjançant mètode intern basat en UNE EN 27888:1994.
  • Terbolesa, en aigües continentals, mitjançant mètode intern basat en UNE-EN ISO 7027-1:2016

 

D’aquesta manera, el laboratori suma 2 nous paràmetres acreditats pel que fa a anàlisis en aigües residuals i 3 nous paràmetres pel que fa a aigües continentals

 

A més de les ampliacions descrites, es mantenen la resta de paràmetres acreditats per aquests expedients, tant pel corresponent a assaigs fisicoquímics i microbiològics de productes agroalimentaris, com a assaigs en el sector mediambiental.

 

Al Laboratori LINAS SLU estem immersos en un procés de millora contínua per adaptar-nos a les noves exigències de mercat i de la legislació, i així poder oferir sempre el millor servei. Seguim treballant perquè cada vegada siguin més les empreses que confiïn en nosaltres.

 

Us convidem a consultar el nou Abast d'Acreditació d'aliments  aigües  aquí .

 

 

 

CERTIFICACIÓ CAMPDEN BRI

 

Al març el laboratori ha estat auditat per Campden BRI amb un resultat molt reeixit. Laboratori LINAS compleix amb certificat de nivell GOLD els requeriments de Campden BRI Retailer Supplementary Audit (RSA) Scheme, per a les anàlisis patogènics especificats a l'Scope of compliance.

 

 

 

MICROBIOLOGIA

NOU ANALITZADOR AUTOMÀTIC SMARTCHEM 200

Fidels a la nostra filosofia de millora constant, ja disposem d'un equip analitzador automàtic SMARTCHEM 200 a les nostres instal·lacions de Maçanet de la Selva.

SMARTCHEM 200 combina l'última tecnologia en anàlisi discret amb un disseny innovador i únic que garanteix resultats precisos i reproduïbles.

Es tracta del primer analitzador discret que utilitza el Sistema d'Assegurament de Qualitat de Cubetes, realitzant un control de qualitat integrat de cada cubeta abans del seu ús.

SMARTCHEM 200 utilitza un mòdul de preparació de mostres patentat per a la determinació de nitrats per reducció de cadmi.

A més, el nou equip adquirit per LINAS ofereix moltíssimes possibilitats d'anàlisi per a mostres alimentàries i ambientals, podent analitzar diversos paràmetres en paral·lel sobre les mateixes mostres, el que finalment proporciona millors terminis de lliurament.

Seguim treballant per oferir-los el millor servei!

 

 

 

 

NOVETATS LEGISLATIVES

MAIG 2023

 

GENER 2023

 

 • Real Decreto 2/2023, de 10 de enero,  pel que es modifiquen el Real Decreto 1798/2010, de 30 de desembre, pel que es regula l'exportació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de manantial envasades pel consum humà, i el Real Decreto 1799/2010.

 

JUNY 2022

 

DESEMBRE 2020

 

NOVEMBRE 2019

 • Recomanació (UE) 2019/1888 de la Comissió de 7 de novembre de 2019 relativa al control de la presència d'acrilamida en determinats aliments (DOUE 11 novembre).

 

MARÇ 2019

 • Nova guia del registre general sanitari (Revisió 10):

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/Guia_RGSEAA.pdf

 

FEBRER 2019

 • Reglament (UE) 2019/229 de la Comissió de 7 de febrer de 2019 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2073/2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, pel que fa a determinats mètodes, al criteri de seguretat alimentària per a Listeria monocytogenes en les llavors germinades i als criteris d'higiene dels processos i de seguretat alimentària relatius als sucs de fruites i hortalisses no pasteuritzats (llestos per al consum) (Va entrar en vigor als vint dies de la seva publicació en el DOUE) (DOUE febrer 8).

 

Top