FISICOQUÍMIC AIGÜES

 

 

 

El departament d’assajos fisicoquímics està situat a la planta superior de l’edifici i compta amb 1.000 m². Aquí podem trobar els diferents departament d’anàlisis fisicoquímics, a més de varies sales independents per balances, reactius, campanes, estufes i una zona de trituració i conservació de mostres.

A més del laboratori d’assajos fisicoquímics clàssics d’aliments i aigües (dues sales diferents), LINAS disposa d’una sala pels assajos de cromatografia líquida, una altra per cromatografia de gasos i una altra per absorció atòmica i ICP-MS.  Veure equipaments i recursos. 

El departament compta amb una àmplia experiència en l’anàlisi de tot tipus d’aigües: de consum, residuals, continentals, de bany, etc).

Contacti'ns, els nostres tècnics l’aconsellaran sobre els autocontrols a realitzar, les freqüències de mostreig, les possibilitats per millorar la qualitat de l’aigua, etc.

Podem oferir-los entre altres, els següents anàlisis de control:

Es realitzen els següents anàlisis segons el RD 140/2003 i el "Document d'aigües de Catalunya" pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà:

 • Anàlisis d’autocontrol aigua de consum humà en xarxa de distribució (ACN-R)
 • Anàlisis d’autocontrol aigua de consum humà a la sortida d’ETAP/Dipòsit (ACN-D)
 • Anàlisis de control de l’aigua de consum humà a l’aixeta del consumidor (ACI)
 • Anàlisis complet de l’aigua (ACP)

 

També podem realitzar els següents anàlisis, basats en el RD 865/2003 i acreditats per ENAC:

 • Detecció i recompte de Legionella spp. amb identificació de Legionella pneumophila.

 

Veure els paràmetres Acreditats per LINAS SLU  a l’apartat d'Acreditacions.  

LINAS SLU està autoritzat per l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com col·laborador per l’anàlisi de control d’aigües de nivell A i també té altres paràmetres Acreditats per ENAC

 

 

 • Anàlisi d’aigua residual, contramostra de l’ACA
 • pH
 • Sals solubles (Conductivitat a 25ºC)
 • Fòsfor total
 • Demanda Química d’Oxigen (DQO) No decantada
 • Demanda Química d’Oxigen (DQO) Decantada
 • Sòlids en suspensió
 • Nitrogen Kjeldahl (Orgànic + amoniacal)
 • Nitrogen amoniacal
 • Nitrogen orgànic
 • Matèries Inhibidores (MI)
 • Olis i greixos
 • Control inicial y de seguiment d’abocaments d’aigua residual

Al Laboratori LINAS SLU podem realitzar els assajos per l’homologació de pous, controls de fonts naturals, controls de potabilitat, etc.

Si necessita verificar la qualitat de la seva aigua, contacti'ns.

 • Anàlisi control en fonts naturals (ACF)
 • Anàlisi complet de l’aigua (ACP)
 • Controls de qualitat

Complint amb els criteris tecnico-sanitaris de les normatives del Reial Decret 742/2013 i el Decret 95/2000 realitzem les anàlisis corresponents en aigües de piscina, a més podem analitzar l’aigua dels jacuzzis, balnearis, zones esportives, etc.

Anàlisi en piscines d’aigua potable y desinfecció per cloració:

 

 • Qualitat de l’aigua

pH

Transparència de l’aigua sense banyistes

Temps de recirculació

Terbolesa

Clor lliure residual

Clor combinat residual

Àcid isocianúric

Amoni (NH4)

 

 • Anàlisi microbiològic

Recompte d’E.coli

Recompte de Pseudomonas aeruginosa

Recompte de coliforms fecals

Recompte de Staphylococus aureus

 

LINAS 04

LINAS 04

Top