MICROBIOLOGIA

 

 

 

El departament de microbiologia s’organitza en 6 sales aïllades amb pressió positiva i la distribució d’aquestes segueix una progressió lògica perquè les diferents etapes de l’anàlisi microbiològic tinguin lloc en el temps i espai, separades físicament. Gracies a aquestes instal·lacions i als nostres tècnics altament qualificats, podem reduir el risc de contaminacions creuades o una mala praxis del laboratori, assegurant així entregar uns resultats veraços.

En aquesta àrea de microbiologia verifiquem la correcta prevenció, la qualitat i la seguretat dels nostres productes. Treballem en base al compliment de la legislació en vigor al Reglament Europeo 2073/2005 i les seves modificacions, les recomanacions professionals a nivell Europeu, els mètodes de Farmacopea Europea, el R.D. 140/2003 per aigües potables, etc.

Contacti'ns, al Laboratori LINAS SLU disposem d’un equip de professionals que li ajudarà a realitzar els plans d’autocontrol i neteja o a identificar els microorganismes indicadors i/o patògens es comuns o específics que puguin haver a les seves instal·lacions.

Realitzem els següents anàlisi de control específics:

 

 • Realitzem anàlisi per a controlar els processos de fabricació, les matèries primers i els productes acabats.
 • Estudis de vida útil i conservació.
 • Materials en contacte amb els aliments (superfícies de treball, envasos, etc.)
 • Control de manipuladors.
 • Control microbiològic d’ambients.

 

Control microbiològic de productes càrnics, matèries primeres y de materials en contacte amb els aliments:

 • Anàlisis de matèries primeres i control de proveïdors
 • Control de manipuladors
 • Control microbiològic de superfícies de treball
 • Control microbiològic de materials d’envasat
 • Control microbiològic d’ambientals (sales blanques, càmeres de refrigeració, sales de producció, etc.)
 • Estudis específics (estudis de vida útil, caducitat, conservació, cocció, mercat Halal, etc.)
 • Anàlisi del producte final o intermedi (embotits, carn fresca, additius, canals, despulles, grasses, subproductes, etc.
 • Anàlisi del producte final o intermedi.
 • Materials en contacte amb els aliments (superfícies de treball, envasos, etc.)
 • Control de manipuladors
 • Control microbiològic d’ambients.

A més de la microbiologia per aliments segons les normes ISO actuals, també realitzem anàlisis microbiològics segons European Pharmacopoeia 2.6.12 y 2.6.13:

 • Productes de química fina, productes intermedi i producte final
 • Ingredients actius
 • Additius
 • Excipient
 • Materials d’envasat

Anàlisi per l’exportació i compliment amb el Sistema d’Autocontrol específic per l’Exportació.(SAE, Reial Decret 993/2014):

 • Brasil
 • Canadà
 • Xina
 • Corea
 • Països Àrabs
 • Perú
 • Unió Aduanera / Rússia
 • USA

El laboratori té Acreditats per ENAC els principals microorganismes patògens i indicadors de higiene segons R.(UE) 2073/2005. A més, podem analitzar els següents microorganismes entre altres:

 • Detecció i recompte de Microorganismes aerobis totals
 • Detecció i recompte de Enterobacteries
 • Detecció i recompte de Coliforms
 • Detecció i recompte de Coliforms termotolerants
 • Detecció i recompte de E. coli
 • Detecció i recompte de E. coli O157
 • Detecció i recompte de Estafilococs coagulasa positius
 • Detecció i recompte de Microorganismes anaerobis totals
 • Detecció i recompte de Clostridium perfringens
 • Detecció i recompte de Llevats i fongs
 • Detecció i recompte de Listeria monocytogenes
 • Investigació de Listeria monocytogenes
 • Investigació de Listeria spp.
 • Investigació de Salmonella spp.

Veure els paràmetres Acreditats per LINAS SLU en l’apartat d’Acreditacions.

Es realitzen els següents anàlisi, basats en el RD 140/2003 per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà:

 • Anàlisi autocontrol d’aigua de consum humà a la xarxa de distribució (ACN-R)
 • Anàlisi autocontrol d’aigua de consumo humà en la sortida ETAP/Dipòsit (ACN-D)
 • Anàlisi control d’aigua de consumo humà en l’aixeta del consumidor (ACI)
 • Anàlisi complet d’aigua (ACP)

 

També podem realitzar els següents Anàlisi, basats en el RD 865/2003  i acreditats per ENAC:

 • Detecció i recompte de Legionella spp. amb identificació de Legionella pneumophila.

 

Complint amb els criteris tècnic-sanitaris de les normatives del Reial Decret 742/2013 i el Decret 95/2000 realitzem les analítiques corresponents en aigües de piscina, a demes podem analitzar aigües de jacuzzis, de balnearis, de zones esportives, etc.

Anàlisi de piscines d’aigua potable i desinfecció per cloració

 • Qualitat de l’aigua
 • pH
 • Transparència de l’aigua sense banyistes
 • Temps de recirculació
 • Terbolesa
 • Clor lliure residual
 • Clor combinat residual
 • Àcid isocianúric
 • Amoni (NH4)
 • Anàlisi microbiològic

Recompte de E.coli

Recompte de Pseudomonas aeruginosa

Recompte de Coliformes fecals

Recompte de Staphylococus aureus

 

Veure els paràmetres Acreditats per LINAS SLU en l’apartat d’Acreditacions.  

Top